Inbjudan till medlemsmöte
Tid: 7 juli kl. 19,00
Plats: Klubbhuset

Några punkter som behandlas är
ekonomin och info från bankommittén

Välkommen