Årsmöte för klubben samt årsstämma för

driftbolaget hålles måndag 2020-03-30 på

Kulturhuset kl. 18:00.

 

  • ärenden enligt stadgarna.