Absolut. 🏌️‍♀️ Så länge du tänker på att följa de riktlinjer som myndigheterna och golfklubben har satt upp kan golfen bidra med många positiva inslag. På golf.se/golfspelcorona kan du se SGF:s allmänna rekommendationer kring golfspel just nu.