Nu har hösten börjat göra sin entré på golfbanan och därför har vi med tungt hjärta börjat förbereda banan för vinterdvalan.
  • Vintergreenerna har ersatt ordinarie
  • Omklädningsrum, klubbhus och rangen är stängd
  • Golfbilarna har flyttats till vinterförvaring

Toaletterna ute på banan går fortfarande att använda och det finns tid för ytterligare några vändor innan snön bäddar in banan.