Arbete pågår nu ute på Golfbanan.Många skrev på listan för att arbeta ideellt i sommar vilket är av stort värde för klubben.Styrelsen kommer att kalla dem till möte slutet av maj för att informera och diskutera olika arbetsuppgifter som vi behöver hjälp med under sommaren.