Det extra årsmötet beslutade att spel skall ske på 9 hål i sommar och att övriga 9 hål skall underhållsklippas.
Styrelsens målsättning är att få till en fin bana som medlemmar och besökare kan nyttja för trevliga golfrundor i sommar.
Hemsidan är också på gång att förnyas så att dess läsare finner den mer intressant att besöka.