Bokning av golfbil

Under 2024 kommer det att krävas bokning av bil för att skapa bättre möjligheter för gäster/medlemmar att få hyra en bil för en golfrunda. Priser för 2024 är 300 kr för hyra för 18 hål och 200 kr för 9 hål. Bokningen avser bilar med Regnr; SDF 487(Vit) och EBA 279(Blå). Vid bokningen erhålls dels svar om bokningen dels kod till Nyckelgömman. Detta sker på SMS.
Grön bil går inte boka på detta sätt utan är ledig för användning enligt principen ”först till kvarn” och efter betalning till Swish 123 661 41 76 Bokning sker på följande sätt:

 • Bokning sker senast 18.00 dagen före man vill spela och tid anges för
  start. Normalt är en bokning 6 timmar för 18 hål och 3 timmar för 9 hål.
  Bilen återlämnas till avsedd laddstation
 • Bokning sker med Anders Westman på SMS till 070-6622276
 • Betalning sker till Swish 123 661 41 76 i samband med bokningen
 • Bokningslista finns på skärm i greenfeerummet! Kontrollera alltid den
  skärmen om du vill använda bil. Skärmen är bara en lässkärm.
 • OM det finns lediga tider i bokningslistan kan bilen användas enligt
  principen ”först till kvarn” och betalas till Swish-kontot.
 • När bil ska hyras kontrollera att laddningen räcker till för din runda. En
  bil som tidigare hyrts kan behöva längre laddning.

OBS! Viktigt att detta förfarande används och att bilen omedelbart efter
användande laddas på avsedd laddstation.