0941-666 00 info@aselegk.com

Styrelse & Kommittéer

 

STYRELSEN

Ordförande
Anders Westman
anders@westmanab.se

Vice Ordförande
Ulf Lindahl
ulf.lindahl@hotmail.com

Sekreterare
Margareta Hansson
maggan.hansson@ktv.asele.se

Ledamot
Runar Fjällström
runarfjallstrom@yahoo.se

Ledamot
Tomas Edström
tomas@edstromsakeri.com

KOMMITÉER

Seniorkommittén

Intresseanmälan till kansliet

Bankommittén
Stefan Hägglund, Lars-Åke Ingelsson, Svante Hansson, Gunnar Sandström, Hans Almroth

Juniorkommittén:

Intresseanmälan till kansliet

Tävlingskommittén
Margareta Hansson, sammankallande, Margareta Vestman Grundström, Maggie Markusson

Utbildningskommittén
Margareta Hansson sammankallande, Margareta Vestman Grundström

Servicekommittén

Intresseanmälan till kansliet

Ni som är intresserade av att hjälpa till i klubben hör gärna av er till kansliet