Arbetskväll

Måndag 27/5 kl 18 är det dags för den årliga städningen. Vi hoppas på en god uppslutning.

  • Städa klubbhuset och räfsa området runt
  • Städa korthålsvbanan från kvistar, kasta i skogen
  • 2 man går hela banan runt och kastar ris och pinnar in i skogen
  • Hål 6 städa vänstersidan, dra sir in i skogen som ligger i kanten av fairway
  • Hål 7 Allt ris som Andreas tagit ner dras i högar viv vägen för bortforsling senare, Energiverket tar det

Det kommer finnas fika!