Information

Arbete pågår nu ute på Golfbanan.Många skrev på listan för att arbeta ideellt i sommar vilket är av stort värde för klubben.Styrelsen kommer att kalla dem till möte slutet av maj för att informera och diskutera olika arbetsuppgifter som vi behöver hjälp med under...
Information från extra årsmöte

Information från extra årsmöte

Det extra årsmötet beslutade att spel skall ske på 9 hål i sommar och att övriga 9 hål skall underhållsklippas. Styrelsens målsättning är att få till en fin bana som medlemmar och besökare kan nyttja för trevliga golfrundor i sommar. Hemsidan är också på gång att...